SEO-tekst – guadanalolala – 385 ord – Link fra placering først

Modtager kan hævde, at definitionen af et subjektivt fænomen er for bred, hvis der empatisk opfattes flere bevidsthedskvaliteter i relation til mængden af de oplevelsessituationer ud fra hvilke fænomenet er defineret. Og han vil modsat kunne hævde, at definitionen af et sådant fænomen er for snæver, i fald der empatisk opfattes bevidsthedskvalitet magen til den omtalte type nærvær i andre oplevelsessituationer end dem, ud fra hvilke bevidsthedskvaliteten hidtil er defineret.

Således kan taleren også definere bevidsthedskvaliteter, der helt konkret opleves i forskellige situationer. Det sker ved deskriptivt at definere den konkrete oplevelsessituation, hvori dette nærvær forekommer, tilordne situationen en bestemt mængde af oplevelsessituationer, der ledsages af nærvær, som er kvalitativt identisk til det nærvær, der opleves i den konkrete situation samt opfordre til empatisk forståelse af denne beskrivelse. En sådan beskrivelse er ligeledes meningsfuld, fordi man kan forstå, kritisere og nuancere den.

Modtageren kan anerkende beskrivelsen af en konkret oplevet kvalitet, idet han i empatisk indstilling til den konkrete oplevelsessituation samt til den mængde af oplevelsessituationer, som taleren tilordner den konkrete oplevelsessituation, oplever en bestemt type ensartet nærvær. Siger jeg fx, at jeg er angst og henviser til, at jeg ikke ved, hvad jeg er bange for, men at jeg sveder koldsved og er ved at gå i amok i dette lille rum og alligevel ikke kan bevæge mig eller tænke klart. Så kan modtageren for min ytring først kigge på, om det er tilfældet, at jeg virkelig ser ud til ikke at kunne bevæge mig, at jeg sveder, overvejende taler sort osv. Dernæst kan han så undersøge, hvorvidt angst er den bevidsthedskvalitet, han selv oplever i situationer som min. Bemærker han, at den af taleren konkret definerede oplevelsessituation er en delmængde af mængden af de oplevelsessituationer, hvorved modtageren selv definerer samme type af nærvær, som taleren hævder at opleve i situationen; i dette tilfælde: angst – så kan modtager anerkende talerens beskrivelse af kvaliteten.

Opfatter modtageren derimod ikke den konkrete situation som en delmængde af mængden af de oplevelsessituationer, hvorved modtageren definerer typen af nærvær, som taleren hævder at opleve i den konkrete situation, da må han underkende talerens beskrivelse. Havde jeg sagt, det var glæde jeg følte i oplevelsessituationen, kunne modtageren indvende, at mængden af oplevelsessituationer i kraft af, hvilken hán definerer glæde, ikke omfatter den guadanalolala, han forstår, at jeg befinder mig i.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment