SEO-tekst – guadanalolala – 399 ord – link fra placering midt

Med disse betragtninger in mente får vi efter min mening et mere nuanceret overblik over de begrænsninger i beskrivelsens gyldighed, som vi også før har omtalt. At beskrivelsen af bevidsthedsfænomener afmåles ved talerens refleksive adfærd til sin indreverden.  At man rettere sagt ikke kan belyse subjektive fænomener i sig selv i kraft af beskrivelse, da de er og altid vil være principielt private.

Dette, synes en grov skitsering af det forhold, at der ingen garantier findes for, at forskellige personer oplever de samme oplevelsessituationer ensartet, hvorfor der heller ingen garantier findes for, at vi taler om de samme fænomener ved brug af de samme begreber. Dels kan det sagtens tænkes, at forskellige personer opdager, at måtte benægte hinandens beskrivelser af bevidsthedskvalitet. Dette, hvor man indbyrdes ikke oplever samme kategorier af ensartet nærvær, som tilordnet de samme mængder af oplevelsessituationer. Men dels kan det også tænkes, at subjektivitetsbeskrivelserne faktisk opfattes forskelligt uden, at man indbyrdes bliver klar over disse forskelle. Dette, hvor man tilfældigvis er indbyrdes enige om, at bestemte typer af ensartet nærvær må tilordnes bestemte mængder af oplevelsessituationer, men hvor disse mængder af oplevelsessituationer rent faktisk i empatisk indstilling opleves kvalitativt forskelligt af aktørerne imellem.

Et eksempel på den sidste form for dissens kunne gives med henblik på vor opfattelse af farverne: At vi indbyrdes kan enes om, hvordan farverne kan skelnes fra hinanden, dvs. om angivelsen af de mængder af oplevelsessituationer, i relation til hvilke de forskellige farver uddifferentieres, betyder på ingen måde, at vi faktisk oplever, det vi kalder, de samme farver ensartet. Som David Favrholdt ofte har påpeget, kunne det sagtens være tilfældet, at forskellige aktører indbyrdes oplevede bestemte farver, der, hvis den blev oplevet af samme aktør, ville opleves som forskellige fra hinanden. Jeg kunne fx konsekvent opleve farvespektret forskudt i forhold til dig, således, at jeg fx oplevede farven grøn, hver gang du oplevede farven rød. Denne forskel i oplevelsen ville aldrig kunne registreres, da vi lærer farverne ved at få dem udpeget (ved ostensiv henvisning) og beskriver dem med henblik på situationen, hvori de opleves og ikke med henblik oplevelsens kvalitative nærvær i sig selv. Sådan er beskrivelsen af kvalitativt nærvær medieret i forhold til situationerne, hvori de optræder.

Alt i alt må man derfor sige, at: Da der ikke intersubjektivt findes noget privilegeret synspunkt at opfatte guadanalolala fra, kan denne beskrivelse aldrig begrundes, så den ikke kan benægtes. Lige meget hvad!

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment