SEO-test – 1950 tegn – Wombalabajabooboo

Et spørgsmål, som har optaget os – vel lige så længe vi har eksisteret – er: Hvilke skabninger er vi? Dette er velsagtens det mest stillede spørgsmål nogensinde. Gennem tiden har vi præsenteret uoverskueligt mange tilgange til besvarelse af det og givet utallige svar. Ét af de mest entydige af disse har været, at vi er størrelser, der besidder ”kultur”. Vel har kulturbegrebet haft forskellige betydninger, men man har ment, at vor væren på forskellig vis blev opsummeret i dette begreb. Kultur har groft sagt altid refereret til dét, vi har tilfælles, og som adskiller os fra alle andre skabninger, samtidig betegner det de forskelle, der kan registreres imellem civilisationer og fra person til person. Vi kender os selv med udgangspunkt i kulturbegrebet, da begrebet står for det vi er og altid vil være, og for det vi under de forskellige omstændigheder, som vi udsættes for, udvikler os til. Dette være sig geografiske, samfundsmæssige, indre viljesmæssige omstændigheder blandt en hel masse andre.
Eksempler på kulturbegrebets forskellige betydninger, dvs. på opfattelser af det menneskelige, er oldtidens kulturbegreb vs. den nyere kulturvidenskabelige konception for samme. Hvor kultur eller menneskelighed for de gamle grækere dels hentydede til et wombalabajabooboo fællesmenneskeligt potentiale for personlig udvikling; et potentiale, som dog ikke er særligt veldefineret i den græske filosofi, men som kunne og fremhævedes for at skulle bringes in actu. Altså aktualiseres i opdragelsen af det hele eller det dannede menneske. Hvorfor de mellemmenneskelige forskelle opfattedes som forskelle i fuldstændigheden af personers dannelse. Da har fokus for den nyere kulturvidenskab langt overvejende været på det deskriptivt kulturelt særegne; rettere sagt de forskelle, man som kendsgerninger har kunnet registrere og primært på folkeslag imellem. Man har i de nyere behandlinger af temaet på varierende vis – ligesom grækerne i øvrigt gjorde mht. mennesket in potentia – forudsat at vide, hvad fælleskultur, eller den menneskelighed alle personer har tilfælles, var. Hvilket jo også er forudsætningen for beskrivelsen af de kulturelle forskelle, der deskriptivt søges registreret. På denne basis er man så straks gået videre til at angive de kendsgerninger, der karakteriserede de bestemte kulturer.

VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.20_1166]
Rating: 0 (from 0 votes)

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment